Diabetische voet

Behandeling bij diabetes mellitus

Voor een diabetes patiënt is het zeer belangrijk om zijn of haar voeten regelmatig te laten verzorgen/onderhouden. Komt u als een cliënt met diabetes voor de eerste maal bij mij in de praktijk dan dient u een verwijzing van de arts mee te nemen. Daarop moet het type diabetes en de simms classificatie staan.

Vergoeding

Voor cliënten met diabetes kan een vergoeding gelden vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dan dat u bent ingedeeld in een zorgprofiel 2 of hoger. Heeft u zorgprofiel 2 of hoger dan moet u eerst naar de podotherapeut. Deze bepaalt hoe veel behandelingen er per jaar voor u vergoed worden.

Mensen met een zorgprofiel 0 of 1 kunnen soms vergoeding krijgen vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de verzekering en het pakket dat u heeft afgesloten. U kun hierover meer informatie vinden op de volgende website: www.zorgwijzer.nl

Wijzigingen in de vergoedingen bij simms 1,2 en 3

In 2014 is door de NzA  (Nederlandse Zorg Autoriteit) en de vereniging van de podotherapeuten een nieuw vergoedingen systeem opgezet voor de zorgprofielen 2,3 en 4. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de pedicures op basis hiervan gaan declareren bij de podotherapeuten. De hoogte van deze vergoeding is bepaald door de NzA en is alleen bedoeld voor medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is erop gericht om het ontstaan van wonden te voorkomen. Het verwijderen van eelt en/of het knippen van nagels die geen risico vormen bij het ontstaan van wonden valt dus niet onder de behandeling. Voor dit deel van de behandeling, dat tegenwoordig het cosmetische deel van de behandeling wordt genoemd, wordt een apart tarief berekend. U krijgt dit deel van de behandeling niet vergoed.